หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เว็บไซต์ อบต.ปากข้าวสาร ยินดีต้อนรับ
ปากข้าวสารน่าอยู่
สาธารณูปโภคพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ปากข้าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ยึดมั่นในความถูกต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล
นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
บริการประชาชน
อบต.ปากข้าวสาร
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
อ.เมืองฯ จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
 
 
 
     
  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
  ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและใจของประชาชน
  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
  การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน
  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
  การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
 
 
     
  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
 
 
     
  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ
  สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
  ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-3621-4389-91
0-3622-2764
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036-214-389-91,036-222-764 โทรสาร : 036-214-390-1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
จำนวนผู้เข้าชม 3,740,184 เริ่มนับ 22 พ.ค. 2555 จัดทำโดย NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร