หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0894145362


นางสาวศิริขวัญ สารีนนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0812908819
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางกาญจนาภรณ์ อาลัยกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0873688139


นางรุ่งรัตน์ คนคม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0959656928


นายสถิตย์ เยื้องทับ
ผูู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0885419045


นางสาวศิริขวัญ สารีนนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ
โทร : 0812908819


นางศศิวิมล การะเกตุ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0868069838