หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เว็บไซต์ อบต.ปากข้าวสาร ยินดีต้อนรับ
ปากข้าวสารน่าอยู่
สาธารณูปโภคพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ปากข้าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
"จะบริหารและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์​สุจริต​ตามหลักธรรม​าภิบาล
อย่างโปร่งใส​สามารถ​ตรวจสอบ​ได้​
พร้อม​รับ​ผิด​ชอบ​และ​แก้ไข​เมื่อ​เกิด​ความ​ผิด​พลาด​​"
สิบตรียอด พันธ์ตุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
บริการประชาชน
อบต.ปากข้าวสาร
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
นางสาวศิริขวัญ สารีนนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
อ.เมืองฯ จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
 
สภาพสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลปากข้าวสารส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม, เลี้ยงแพะ,เลี้ยงไก่และปลูกพืชผัก ประชาชน อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
 
 
  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากข้าวสาร จำนวน 1 แห่ง
  สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 มีเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 4 คน
 
 
  โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง
  ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
 
  ประชากรในพื้นที่ตำบลปากข้าวสาร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมี
  วัด/สำนักสงฆ์ 4 แห่ง  
  มัสยิด - แห่ง  
  ศาลเจ้า - แห่ง  
  โบสถ์ - แห่ง  
 
 
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพท. จำนวน 2 แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพท. จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนโปลีเทคนิคสระบุรี (เอกชน) จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ปากปากข้าวสาร จำนวน 2 ศูนย์
 
 
พื้นที่ตำบลปากข้าวสาร อยู่ใกล้ศาลากลางจังหวัดและเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งมีสถานีตำรวจขนาดใหญ่อยู่ใกล้พื้นที่
สถานีตำรวจชุมชน (ตู้ตำรวจชุมชนวัดสุวรรณคีรี) จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตะเข้
สถานีดับเพลิง (เทศบาลเมืองสระบุรีและปภ.จังหวัดสระบุรี) จำนวน 1 แห่ง  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-3621-4389-91
0-3622-2764
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036-214-389-91,036-222-764 โทรสาร : 036-214-390-1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
จำนวนผู้เข้าชม 4,483,039 เริ่มนับ 22 พ.ค. 2555 จัดทำโดย NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร