หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)