หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
แผนบริหารความเสี่ยง [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาข้าวสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาข้าวสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาข้าวสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 ครั้งที่ 1 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2      3