หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2561 [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนังานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสารใสสะอาด [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
นโยบายการต่อต้างการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 10 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
   1      2      3      4     (5)     6      7