หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสารใสสะอาด [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
นโยบาลต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุุจริตและประพฤติมิชอบ [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา [ 4 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหา [ 25 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7