หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาข้าวสาร เรื่อง นโยบายการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาข้าวสาร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)