หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ข้อมูลรายงานแสดงผลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1) [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)