หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
ข้อมูลรายงานแสดงผลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)     2