หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เว็บไซต์ อบต.ปากข้าวสาร ยินดีต้อนรับ
ปากข้าวสารน่าอยู่
สาธารณูปโภคพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ปากข้าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
"จะบริหารและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์​สุจริต​ตามหลักธรรม​าภิบาล
อย่างโปร่งใส​สามารถ​ตรวจสอบ​ได้​
พร้อม​รับ​ผิด​ชอบ​และ​แก้ไข​เมื่อ​เกิด​ความ​ผิด​พลาด​​"
สิบตรียอด พันธ์ตุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
บริการประชาชน
อบต.ปากข้าวสาร
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
นางสาวศิริขวัญ สารีนนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
อ.เมืองฯ จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
 
ตะกร้าเชือกมัดฟาง
  ตะกร้าเชือกมัดฟาง
 
ราคา : 500 - 1000 บาท บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านตะกร้าเชือกมัดฟาง หมู่ที่ 1
จำนวนผู้เข้าชม : 222 ท่าน
 
ปุ๋ยมูลไส้เดือนตำบลปากข้าวสาร
  ปุ๋ยมูลไส้เดือนตำบลปากข้าวสาร
 
ราคา : กิโลกรัมละ 20 บาท บาท
ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนปากข้าวสารเกษตรพอเพียง
จำนวนผู้เข้าชม : 289 ท่าน
 
ไผ่ตงลืมแล้ง
  ไผ่ตงลืมแล้ง
 
ราคา : ราคาตามฤดูกาล บาท
ผลิตโดย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่ตงลืมแล้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 112 ท่าน
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 พ.ค. 2555
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036-214-389-91,036-222-764 โทรสาร :036-214-390-1
จำนวนผู้เข้าชม 4,483,089 เริ่มนับ 22 พ.ค. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร