หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เว็บไซต์ อบต.ปากข้าวสาร ยินดีต้อนรับ
ปากข้าวสารน่าอยู่
สาธารณูปโภคพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ปากข้าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ยึดมั่นในความถูกต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล
นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
บริการประชาชน
อบต.ปากข้าวสาร
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
อ.เมืองฯ จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกส [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เข้าประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของ [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
ขอเชิญชวนผู้รับบริการและประชาชนตำบลปากข้าวสารร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประ [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร ใสสะอาด 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 30 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน คนพิการ เยาวชน และ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส [ 28 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 66 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแล [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 และกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
การกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกส [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 106 
 
 
การสำรวจข้อมูลอาคาร หรือพื้นที่ในความปกครองดูแลขององค์กรภาครัฐ [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
 
 


การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 (22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564) [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 1 


การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 (15 - 23 มีนาคม 2564) [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 1 


การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 (3 - 4 มีนาคม 2564) [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 0 


ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภ [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 0 


กิจกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 26 


การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 24 


การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 21 


การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 29 [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
 
 
 
 
   
 
 

ตะกร้าเชือกมัดฟาง

ปุ๋ยมูลไส้เดือนตำบลปากข้าวสาร
   
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๓๕๐. [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-๗๑๑๙ จำนวน ๒ กล่อง [ 26 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน [ 18 พ.ย. 2562 ]

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ปากข้าวสาร พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  สวัสดิการประชาชน
 
เริ่มนับ วันที่ 22 พ.ค. 2555
 
 
สอบถามกรอบตำเเหน่งงาน (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 11  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งงาน (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 21  ตอบ 1  
รับซื้อขยะรีไซเคิล (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 9  ตอบ 0  
รับโอน (16 มี.ค. 2564)    อ่าน 89  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว797  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว798  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว795  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 กสว. มท 0820.2/ว770 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.4/ว6 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว776  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว790  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-3621-4389-91
0-3622-2764
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036-214-389-91,036-222-764 โทรสาร : 036-214-390-1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
จำนวนผู้เข้าชม 3,251,209 เริ่มนับ 22 พ.ค. 2555 จัดทำโดย NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร