หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เว็บไซต์ อบต.ปากข้าวสาร ยินดีต้อนรับ
ปากข้าวสารน่าอยู่
สาธารณูปโภคพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ปากข้าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ยึดมั่นในความถูกต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล
นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
บริการประชาชน
อบต.ปากข้าวสาร
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
อ.เมืองฯ จ.สระบุรี
1
2
3
 
 
 
 
 
คู่มือวัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือก [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกส [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 47 
ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เข้าประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของ [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
ขอเชิญชวนผู้รับบริการและประชาชนตำบลปากข้าวสารร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประ [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร ใสสะอาด 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 67 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน คนพิการ เยาวชน และ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 60 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส [ 28 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 107 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแล [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 86 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 และกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 71 
 
 
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนเดือน พ.ค. 64 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
 
 
 
E-Service
 
การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 


การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 (15 - 23 มีนาคม 2564) [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 39 


การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 (3 - 4 มีนาคม 2564) [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 36 


ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภ [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 29 


กิจกรรม : องค์กรคุณธรรมต้นแบบ [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 37 


กิจกรรม : ตัวคูณรุ่น 4 [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 32 


การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 3 [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 26 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องบมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 19 


การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 58 
 
   
 
   
 
 

ตะกร้าเชือกมัดฟาง

ปุ๋ยมูลไส้เดือนตำบลปากข้าวสาร
   
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
 


ซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรีย [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู เอส ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรีย [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรีย [ 9 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ปากข้าวสาร พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  สวัสดิการประชาชน
 
เริ่มนับ วันที่ 22 พ.ค. 2555
 
 
รับซื้อขยะรีไซเคิล (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 66  ตอบ 1  
สอบถามกรอบตำเเหน่งงาน (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 58  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งงาน (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 69  ตอบ 1  
รับโอน (16 มี.ค. 2564)    อ่าน 136  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย กสธ. มท 0819.2/ว1230  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว1229  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ผ่าน Facebook live กรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1213  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.3/ว1228  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1225  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) กปต. มท 0811.1/ว1217  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-3621-4389-91
0-3622-2764
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036-214-389-91,036-222-764 โทรสาร : 036-214-390-1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
จำนวนผู้เข้าชม 3,498,151 เริ่มนับ 22 พ.ค. 2555 จัดทำโดย NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร